Description for image 1Description for image 2Description for image 3

C-uppsatsen

Här finns C-uppsatsen som jag skrev inom ekonomisk historia som den del i civilingenjörsutbildningen. Den handlar om hur ämnet STS(science and technology in society) ser ut idag på olika håll i världen och vad det kan bero på.
Jag är väldigt nöjd med mitt arbete, och uppsatsen fick högsta betyg, 5, motiverat främst av två anledningar:
- Att jag tog på mig en väldigt stor uppgift och genomförde den.
- Att jag skötte opponeringen mycket bra och var väl förberedd både på opponeringen av min egen uppsats, då jag opponerade på en annan uppsats och på opponeringarna för övriga i gruppens uppsatser.

Det var ett riktigt kul projekt dessutom!

File: