Description for image 1Description for image 2Description for image 3

Portfolio

Sites:
Upploppet
Kandidatarbete. En portal och ett verktyg för optimering av bettingspel, som tar hänsyn till data från ATG.

Studentska

En blogg för personligt bruk att spara matupplevelser i.

Studentskas matblogg

Lovikkavantar

Ett uppdrag, en hemsida som presenterar kundens vantar till försäljning

Lovikkavantar

Recipe box

Ett skolprojekt i kursen Avancerad interaktionsdesign. En digital receptbox byggt på ett bloggramverk som är lätt för alla att förstå sig på och använda. Mer krut lades på funktionaliteten än grafiken.

Receptbox

Kursbloggen

Android app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.presector.saytime&featu....

Min C-uppsats i ekonomisk historia: STS on STS:
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:437870

Mitt examensarbete:
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:556597

Konstnärligt:
Min fullständiga fotografiska portfolio finns att tillgå på http://arbelwen.deviantart.com, nedan finns några smakprov på fotografier, affischer och andra trycksaker.

Portfolio