Description for image 1Description for image 2Description for image 3

Färdig civilingenjör!

Jag är nu diplomerad civilingenjör i System i teknik och samhälle, vid Uppsala universitet och söker nu jobb inom pendlingsavstånd från Uppsala. Jag jobbar gärna med till exempel IT-system, mjukvaruutveckling, event planning, projektledning eller kvalitetsfrågor men även många andra områden är intressanta! Mitt examensarbete finns att läsa här: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:556597